Algemene informatie

Hallo bezoeker,

Deze pagina geeft lezers van de Deepse Troubadours website informatie over het koor en de organisatie.

Het gemengd koor De Deepse Troubadours is ontstaan in 2005. Het koor telt ongeveer 40 leden. Het repertoire is gevarieerd en er wordt in meerdere talen gezongen. Wij zingen voor ons plezier en geven op verschillende momenten optredens. De contributie bedraagt € 155,00. Ieder jaar wordt door bestuur geëvalueerd of verhoging nodig is. De contributie moet aan het begin van het kalenderjaar voldaan zijn op bankrekening:

NL77 RBRB 0706 497856 t.n.v. De Deepse Troubadours.

Onze penningmeester zal  een factuur naar je sturen, op papier en/of via email. Termijnbetaling is ook mogelijk, per maand of per kwartaal.

Je kunt je aanmelden door een aanmeldformulier in te vullen (via deze link te) downloaden of aan te vragen bij de secretaris. Vul het formulier volledig in met adres, telefoon nummers, e-mail, adressen etc. en geef het af aan de secretaris of mail het naar deepsetroubadours@gmail.com

Ieder nieuwe lid krijg een ringmap om de muziekbladen in op te bergen. De partituren kunnen rechtstreeks van onze website gedownload worden om zelf te printen. De inlogcode wordt aan je gegeven bij toetreding. Ieder lid krijgt de beschikking over een schoudertas met het logo van de Troubadours, zolang de voorraad strekt. Een muziekstandaard kan aangevraagd worden in bruikleen, de borg hiervoor bedraagt € 5,00. Bij opzegging moet bovenstaande geretourneerd worden en ontvang je de borg terug.

Het repetitie seizoen loopt van begin september tot eind mei en de repetities worden  gehouden in Cultuurcentrum Herberg De Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim, aanvang 18.30 tot 20.00 uur. Wees a.u.b. op tijd zodat er minimale verstoring is.  Na de laatste repetitie van de maand  is er gelegenheid om gezamenlijk gezellig na te kletsen en een drankje te drinken in het café. Dit op eigen kosten.

Afmelden voor een receptieavond is niet verplicht maar wel welkom, graag via de mail deepsetroubadours@gmail.com mag ook in een persoonlijke WhatsApp naar de voorzitter of secretaris. Informatie, wijzigingen of aanvullingen worden per e-mail of in de WhatsApp groep meegedeeld.

Opstelling van het koor gaat per stemsoort. Alten staan vanaf de dirigent gezien rechts, sopranen staan vanaf de dirigent gezien links. De bassen staan naast de alten in het midden. De tenoren staan naast de sopranen in het midden.

Elke laatste dinsdagavond van de maand drinken wij na afloop van de repetitie samen een drankje, op eigen kosten. Gezellig even bijkletsen buiten de repetitie om.

Hopelijk hebben wij je bij deze goed geïnformeerd, mocht je nog vragen of suggesties hebben bezoek dan onze website of vraag ons gerust persoonlijk tijdens de repetitieavond. Een mail mag je ook altijd sturen naar deepsetroubadours@gmail.com

Met  muzikale groet, Lianne Brinkman
Voorzitter, de Deepse Troubadours

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Lianne Brinkman, Haaksbergerstraat 21, 7478AV Diepenheim 0547-351881
Secretaris: Marlies Schimmelpenninck, Nijenhuizerlaan 11, 7478PA Diepenheim
06-2501 6620
Penningmeester: Johan Jansen,  Vosland 14, 7478BJ Diepenheim 0547-352036
Bestuurslid: Tonnie Vehof, Het Elferink 19, 7478 CA Diepenheim 06-1144 5801
Bestuurslid: Hans Brinkerink, Wolbertusstraat 11, 7478 AM Diepenheim 0547-388276


Muziekcommissie:   

Voorzitter: Marlies Schimmelpenninck
Secretaris: Tonny Vehof
Repetitie programmeur: Mathias Broekhuizen 06-1471 4292
Commissielid: Yvonne Ten Tije 06-2305 9896
Commissielid: Lotje de Lussanet 06-2448 4860

Dirigent:  Ivo Boytchev
Begeleiding piano: Maarten Peterhans
Webmaster: Yvonne Ten Tije is te bereiken via webmaster@deepsetroubadours.nl

We hopen dat met deze brief de meeste vragen zijn beantwoord. Meer informatie (o.a. het Huishoudelijk Reglement) is te vinden op onze website.
Als er toch nog onduidelijkheden zijn, ga dan gerust in gesprek met één van onze bestuursleden.