info voor nieuwe leden

logo troubadourskopieDe Deepse Troubadours is ontstaan in 2005. Het koor telt ruim 40 leden. Het repertoire is gevarieerd. Er wordt in verschillende talen gezongen. Voor de dagelijkse gang van zaken zijn de taken als volgt verdeeld:

 Voorzitter                Dick Hiddink

Secretaris                 Lianna Brinkman: e-mail: deepsetroubadours@gmail.com

Penningmeester         Johan Jansen

Muziekmappen         

Dirigent                    Ivo Boytchev

Pianist                      Maarten Peterhans

Repetitielocatie          Herberg De Pol te Diepenheim,

Tijdstip repetities        Dinsdagavond 18.30-20.00

Seizoen                    het repetitie seizoen loopt vanaf begin september tot eind mei

Opstelling stemmen    Alten staan vanaf de dirigent gezien rechts, Sopranen staan vanaf de dirigent gezien links. De Bassen en tenoren staan in het midden.

Website                    www.deepsetroubadours.nl Webmaster is Marinus Hondelink, te bereiken via marinushondelink@gmail.com

Bijkletsen                  Elke laatste dinsdag van de maand drinken we na afloop van de repetitie samen een borrel.

 

Voor het jaar 2020 bedraagt de contributie € 130,=  en kan gestort worden op Rabobank Twentehof, rekeningnummer NL77RBRB0706497856 t.n.v. Deepse Troubadours, Diepenheim o.v.v. je naam en voornaam. De contributie mag in 4 termijnen betaald worden.

Nieuwe leden zijn eenmalig € 15,= verschuldigd als bijdrage in de kosten voor samenstelling van de mappen. Ieder lid krijgt 1 blauwe map voor de repetities en 1 zwarte map voor de uitvoeringen. De mappen inclusief muziek blijven eigendom van de Troubadours en moeten bij opzegging van het lidmaatschap teruggegeven worden. Bij uitvoeringen mogen alleen de muziekbladen die gezongen worden in de map. Er mag niet voor derden gekopieerd worden.

De leden worden over de dagelijkse gang van zaken via e-mail geïnformeerd. Daarvoor willen we graag je e-mail adres (of, als je dit niet hebt, het adres van iemand die bereid is je op de hoogte te houden). Als je nog niet in ons bestand zit, stuur dan een mailtje naar deepsetroubadours@gmail.com  en vermeld hierin tevens je adres en telefoonnummer.

We hopen dat met deze informatie de meeste vragen zijn beantwoord. Als er toch nog onduidelijkheden zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen. 

Meest recente berichten